Trendpanel

Trendpanel

Het Trendpanel Paard vertegenwoordigt de hippische sector van primaire ondernemer tot toeleverancier, van brancheorganisatie en sportbond tot ruitersportretailer. Het Trendpanel signaleert trends en ontwikkelingen met betrekking tot de hippische sector (van publieke opinie, ruiterwensen tot ondernemerskwaliteiten, van hippische kengetallen, verduurzaming tot retailtrends) en fungeert als klankbord voor de diverse onderzoeken en projecten.

Maatschappelijk draagvlak en dierwelzijn zijn twee onderwerpen die veelvuldig op tafel komen tijdens de bijeenkomsten van het Trendpanel. Een recent initiatief van het Trendpanel is het onderzoek ‘Wat vindt Nederland?’. Verbinding met de samenleving is ons waardevolste goed. Het is het bestaansrecht voor onze branche. Dierenwelzijn moet daarbij altijd op nr 1 staan. Stichting HIP blijft zich, samen met het Trendpanel, inzetten voor dierwelzijn en draagvlak.

Jaarlijks bundelt Trendpanel Paard, in samenwerking met HAS Hogeschool, de gesignaleerde trends en ontwikkelingen in de Hippische Monitor. Hierin worden ook de resultaten van diverse onderzoeken opgenomen. Presentatie van de Hippische Monitor vindt plaats tijdens het Ondernemerscongres op Horse Event.

 

Samenstelling Trendpanel 2020

Voorzitter:   Monique van Hal, Stichting HIP
Het Trendpanel 2020 wordt gevormd door                          vertegenwoordigers van:

ABAB                                                 IPOS
Aeres groep                                     JRS Sport
Agradi                                               KNHS
BCH International                           KWPN
Bieman de Haas                             LTO
Boertjes Makelaardij                      Pavo
De Hippische Ondernemer            Sectorraad Paarden
Eisma Horses Media                      Rabobank
FGHS                                                 Stichting HIP
FNHO                                                Stichting Limburg Paardensport
FNRS
HAS Hogeschool

Het Trendpanel komt 4-6x per jaar bij elkaar, deelname vindt plaats op uitnodiging en varieert per jaargang. Afhankelijk van de thema’s op de agenda worden, per bijeenkomst, eveneens organisaties en bedrijven uitgenodigd.

Trendpanel Paard is bereikbaar via info@trendpanelpaard.nl