FNRS zitcompetitie (3)

Projecten

De Stichting HIP functioneert in bijna alle gevallen uitsluitend als initiatiefnemer. De projecten worden in principe uitbesteed aan externe partners, zoals teams van studenten en diverse partners zoals KNHS, FNRS en bedrijfsleven. Bestuursleden verleenden hun medewerking ‘om niet’. Enkele projecten die, op initiatief van HIP, in de afgelopen jaren werden gerealiseerd:

* Taskforce groep
* Onderzoek ‘Publieke Opinie’
* Opzet ondernemerscongres en uitreiking Verkiezing tijdens Horse Event
* Organisatie van de verkiezingen:
aa‘Hippische Ondernemer van het Jaar, Hippische Toeleverancier van het Jaar, Hippische Instructeur/Docent van het Jaar, Hippische
aaPubliciteits Prijs’
* Onderzoek inzake de regiofunctie van Indoor Brabant
* Organisatie van seminar ‘hippisch onderzoek broodnodig’
* Organisatie seminar ‘Brabant Paard’ (later ‘Brabants ondernemerscafé’)
* Project: onderscheiding van koplopers door  certificering
* Project ‘kwaliteitsverbetering van maneges’ met de FNRS
* Onderzoek inzake ‘het paardenbedrijf van de toekomst’
* Rabo Talentenplan: ontwikkeling van de ‘Talenten kijkwijzer’
* Rabo Talentenplan: onderzoek naar competenties van trainers en scouts (met NOC*NSF)
* Rabo Talentenplan: regionale trainingscentra (met Provincie Brabant)
* Opzet van de FNRS zitcompetitie (met de FNRS, nu KNHS)
* Opstarten Trendpanel als ‘klankbord’ voor het onderwijs
* Initiatief tot publicatie Hippische Monitor