paard_wei

Verkiezingen 2

VERKIEZING HIPPISCHE DOCENT / INSTRUCTEUR
VAN HET JAAR

De verkiezing van de hippische docent/instructeur van het jaar draagt bij aan de bevordering van goed onderwijs in de paardensector.

Wie kan er meedoen?

Elke hippische instructeur, trainer of docent die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan meedingen naar de titel ‘Hippische docent/instructeur van het Jaar’. De deelnemer:

  • Is instructeur, trainer of docent bij een, door de overheid erkende, MBO of HBO opleiding of bij een KNHS/ORUN erkende opleiding, minimaal ORUN 3 of
    Deurne niveau 3 diploma;
  • Wordt uiterlijk 24 augustus kandidaat gesteld bij het secretariaat van Stichting HIP

Bij de kandidaatstelling wordt aangegeven wat de kwalificaties van de kandidaat zijn met betrekking tot de 7 criteria van deze verkiezing (zie hieronder). De winnaar van de titel ‘Hippische docent van het jaar’ komt gedurende de drie opeenvolgende jaren niet in aanmerking voor deelname aan de verkiezing.

De winnaars van de afgelopen jaren:
2023 – Solvej Rob, Einighausen
2022 – Roos Dyson, Essen
2021 – Danielle Kok, Poeldijk
2020 – Antoinette Diks, Nieuw-Vennep
2019 – Hester Bransen, Gendt

De jury
Bij de beoordeling houdt de jury rekening met de omstandigheden in de diverse deelsectoren van de paardensector. Bij gelijk aantal stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De jury bestaat uit de volgende personen:
• Gonneke Leereveld
• Luc Steeghs
• Johan Folmer

Uit de aanmeldingen wordt door de jury de winnaar gekozen.

De criteria
De jury beoordeelt de docent/instructeur aan de hand van de navolgende criteria:
1. Passie voor het vak;
2. Kennis en kunde van het paard, de paardensport en/of de paardensector;
3. Het vermogen om studenten/leerlingen te inspireren en te motiveren, didactisch inzicht;
4. Stelt zich open voor innovatieve ontwikkelingen in de hippische educatie;
5. Een visie op hippisch onderwijs en aandacht voor kwaliteitsverbetering;
6. Toont initiatieven tot persoonlijke ontwikkeling
7. Is werkzaam voor een erkende hippische opleiding, zoals geformuleerd in alinea 2;

De prijs
De winnaar ontvangt de ‘HIP Award’, alsmede een bedrag ad €1.000, dat in overleg met Stichting HIP kan worden besteed aan een vervolg opleiding, stage of andere activiteit die ten goede komt aan de kennisverbreding of persoonlijke ontwikkeling van de winnende docent/instructeur.

De bekendmaking van de verkiezing 2023 heeft plaatsgevonden tijdens het KNHS instructeurscongres op 28 oktober 2023 in Ermelo.

Ter informatie vindt u hierbij het reglement en inschrijfformulier van de ‘Verkiezing Hippische Docent / Instructeur van het Jaar 2023’.

Hier vindt u het ONLINE inschrijfformulier


 

HIPPISCHE PUBLICITEIT PRIJS VAN HET JAAR

Middels de uitreiking van deze HIP AWARD wil Stichting HIP erkenning geven aan personen die een bijzondere bijdrage geleverd hebben aan publiciteit voor de paardensector.

Wie komt ervoor in aanmerking? 
Een ieder die op enige wijze een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan publiciteit voor de paardensector. Organisaties en instanties die de paardensport een warm hart toedragen kunnen kandidaten voordragen.

De winnaar van het afgelopen jaar:
2019 Britt Dekker
2018 Annette van Trigt

De jury
Het bestuur van Stichting HIP benoemt de winnaar.

 

VERKIEZING HIPPISCHE TOELEVERANCIER VAN HET JAAR
De verkiezing van de Hippische Toeleverancier is een initiatief van Stichting HIP, welke in samenwerking met Horse Event de organisatie in handen heeft. De verkiezing moet bijdragen aan de bevordering van goed ondernemerschap in de paardensector.

Wie kan er meedoen?
Elke hippische serviceverlener of toeleverancier die een uitstekende ondernemersprestatie heeft geleverd en die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan meedingen naar de titel ‘Hippische Toeleverancier van het Jaar’. Meer informatie over de voorwaarden & criteria zijn terug te vinden in het reglement.

De winnaar van de titel ‘Hippische Toeleverancier van het Jaar’ komt gedurende de drie opeenvolgende jaren niet in aanmerking voor deelname aan de verkiezing.

De winnaar van de afgelopen jaren:
2019 Equilin, Oldenzaal
2018 Anemone Horse Trucks, Scherpenzeel

De jury
Bij de beoordeling houdt de jury rekening met de omstandigheden in de diverse deelsectoren van de paardensector. Bij gelijk aantal stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Ton Corbeau, hoofdredacteur blad De Hippische Ondernemer – voorzitter jury
  • Andries van Daalen, voorzitter KWPN
  • Peter van der Veeken, manager accountancy ABAB
  • Annemiek van der Vorm, bestuurslid KNHS
  • Esther Siegers, dierenarts faculteit diergeneeskunde Utrecht