FNRS zitcompetitie (3)

Projecten

Sinds 2004 stimuleert HIP initiatieven die de paardenwereld mede vormgeven, van onderzoek tot hippische verkiezingen, sport innovaties en verbindende congressen. Het project ‘publieke opinie’, voortgekomen uit het Trendpanel Paard, is door de Sectorraad Paarden opgepakt. Naast de interne projecten, gericht op kwaliteitsverbetering, is HIP zich ook gaan richten op externe projecten, die een bijdrage kunnen leveren aan uitstraling en imago van de paardensector. HIP wil bij voorkeur uitsluitend initiatiefnemer zijn en zoekt meestal partners voor de uitvoering van projecten. Alleen de verkiezingen organiseert HIP helemaal zelf.

De Hippische monitor
In samenwerking met HAS Green Academy, Aeres Hogeschool Dronten en praktijkexperts uit het Trendpanel Paard wordt een jaarlijkse barometer van de sector gepubliceerd met inzichten en trends. Onderzoek van docenten en studenten van beide onderwijs organisaties en (onder meer) ABAB accountants wordt jaarlijks in de monitor gepubliceerd en via het vakblad de Hippische ondernemer onder de aandacht gebracht.

 

Enkele projecten die, op initiatief van HIP, in de afgelopen jaren werden gerealiseerd:

* Taskforce groep
* Onderzoek ‘Publieke Opinie’
* Opzet ondernemerscongres en uitreiking Verkiezing tijdens Horse Event
* Organisatie van de verkiezingen:
aa‘Hippische Ondernemer van het Jaar, Hippische Toeleverancier van het Jaar, Hippische Instructeur/Docent van het Jaar, Hippische
aaPubliciteits Prijs’
* Onderzoek inzake de regiofunctie van Indoor Brabant
* Organisatie van seminar ‘hippisch onderzoek broodnodig’
* Organisatie seminar ‘Brabant Paard’ (later ‘Brabants ondernemerscafé’)
* Project: onderscheiding van koplopers door  certificering
* Project ‘kwaliteitsverbetering van maneges’ met de FNRS
* Onderzoek inzake ‘het paardenbedrijf van de toekomst’
* Rabo Talentenplan: ontwikkeling van de ‘Talenten kijkwijzer’
* Rabo Talentenplan: onderzoek naar competenties van trainers en scouts (met NOC*NSF)
* Rabo Talentenplan: regionale trainingscentra (met Provincie Brabant)
* Opzet van de FNRS zitcompetitie (met de FNRS, nu KNHS)
* Opstarten Trendpanel als ‘klankbord’ voor het onderwijs
* Initiatief tot publicatie Hippische Monitor