publiek_congres

Doelstelling

De statutaire doelstelling van HIP is het ontwikkelen van projecten die leiden tot kwalitatieve verbetering van de paardensector en bevordering van het hippisch ondernemerschap. Met name door het initiëren en stimuleren van innovatieve projecten werkt de Stichting samen met overkoepelende organisaties op het gebied van sport, fokkerij, hippische ondernemers, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en overheid.

Vertegenwoordigers van deze partijen maakten deel uit van een Raad van Advies, die in de eerste jaren van HIP periodiek bij elkaar kwam. Later wijzigde deze Raad van Advies in een ‘Hippisch Trendpanel’, dat inmiddels een succesvol eigen leven is gaan leiden.