homepageHIP1

De Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP) is een samenwerkingsverband tussen het hippische bedrijfsleven, het onderwijs en de sport. De Stichting is op 16 maart 2004 opgericht als een Stichting met een ideëel uitgangspunt. Het beoogt een kwalitatieve verbetering van de paardensector en bevordering van het hippisch ondernemerschap. De Stichting wil betrokken partijen bij elkaar brengen vanuit een onafhankelijk platform.